ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
ระบบตัดเกรด
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
ประกาศ รับบัตรนักศึกษา
ICDL
วิธีการเปลี่ยน Password
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 24495
จำนวนครู 769
จำนวนวิชาเปิดเสรี 88
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 5185
 
ลงทะเบียนรับ Notebook

ลงทะเบียนเพื่อขอสอบวัดความสามารถทาง Computer ปีการศึกษา 2558

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ Animation)

      
<< คลิก >>

     สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน e-Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อบังคับด้านต่างๆ  เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

ตัวอย่างเเนวข้อสอบการทดสอบวัดความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


<ตัวอย่าง> แบนเนอร์ประจำรายวิชา

   

   

   

   คณะบัญชี 01

   คณะบัญชี 02

   

   

   คณะนิเทศศาสตร์ 01

   คณะนิเทศศาสตร์ 02

   

   

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 02

   

   

   คณะบริหารธุรกิจ 01

   คณะบริหารธุรกิจ 02

   

   

   คณะศิลปศาสตร์ 01

   คณะศิลปศาสตร์ 02

   

   

   คณะนิติศาสตร์ 01

   คณะนิติศาสตร์ 02

   

   

   บัณฑิตวิทยาลัย 01

   บัณฑิตวิทยาลัย 02

  ประชาสัมพันธ์
   
   
  แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
  Copy right(c)2008
  Engined by Digital Education Co.,Ltd.
  Power by : Sripatum University Chonburi Campus