ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23053
จำนวนครู 761
จำนวนวิชาเปิดเสรี 85
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 4326
 
โครงการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 57 [เพิ่มเติม] วันที่ 5 ตุลาคม 2557

[เพิ่มเติม]ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ 
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์
โทร.0-3874-3690 ต่อ 3147,3148 e-mail : computer@east.spu.ac.th

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ Animation)

      
<< คลิก >>

     สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน e-Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อบังคับด้านต่างๆ  เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

นักศึกษาที่ผ่านการวัดความสามารถคอมพิวเตอร์ฯติดต่อรับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เกณฑ์ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาต้องสอบผ่านการวัดความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ฯตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป

ตัวอย่างเเนวข้อสอบการทดสอบวัดความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ข่าว
test
 อื่น ๆ
ประชาสัมพันธ์
 
 
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
Copy right(c)2008
Engined by Digital Education Co.,Ltd.
Power by : Sripatum University Chonburi Campus