ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23117
จำนวนครู 756
จำนวนวิชาเปิดเสรี 85
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 4335
 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธ.ค. 2557 และสอบในวันที่ 23-28 ธ.ค. 2557 โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
    1. นักศึกษา login เข้าสู่ระบบ e-student
    2. เลือกที่เมนู "การเทียบโอน -> การสอบเทียบโอน(ปวส.) -> ลงทะเบียนสอบเทียบโอน 2/2557 ครั้งที่ 2 สำหรับน.ศ.รหัส 57"
    3. นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน และเลือกวันเวลาที่ต้องการสอบ
    4. เมื่อลงทะเบียนรายวิชาสอบเทียบโอนครบแล้ว ให้คลิก "ยืนยันการลงทะเบียน"
    5. พิมพ์ใบตารางสอบเทียบโอนของนักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิชาการ 038-743690 ต่อ 2113

ลงทะเบียนเพื่อขอสอบวัดความสามารถทาง Computer


พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ Animation)

      
<< คลิก >>

     สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน e-Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อบังคับด้านต่างๆ  เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

ตัวอย่างเเนวข้อสอบการทดสอบวัดความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


นักศึกษาที่ผ่านการวัดความสามารถคอมพิวเตอร์ฯติดต่อรับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เกณฑ์ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาต้องสอบผ่านการวัดความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ฯตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป

ประชาสัมพันธ์
 
 
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
Copy right(c)2008
Engined by Digital Education Co.,Ltd.
Power by : Sripatum University Chonburi Campus