ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือSPUC-LTAS และมคอ.
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
ระบบตัดเกรด
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 22020
จำนวนครู 731
จำนวนวิชาเปิดเสรี 85
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 3889
 
Digitallibrary
Digitallibrary Advance Search
 
วิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์ สำหรับการสอบเทียบโอน

วิธีการเข้าเรียนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ลงทะเบียนการทดสอบวัดความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

นักศึกษาที่ผ่านการวัดความสามารถคอมพิวเตอร์ฯติดต่อรับใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เกณฑ์ที่ได้รับใบประกาศนียบัตร นักศึกษาต้องสอบผ่านการวัดความสามารถ
ทางคอมพิวเตอร์ฯตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป

ข่าว
 
ประชาสัมพันธ์
 
Port Teen
ผลงานของนักเรียน

นางสาวธัญญาพร ขำดี
 
เว็บไซด์น่าสนใจ
   โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
Copy right(c)2008
Engined by Digital Education Co.,Ltd.
Power by : Sripatum University Chonburi Campus