ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
ระบบตัดเกรด
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
ประกาศ รับบัตรนักศึกษา
ICDL
วิธีการเปลี่ยน Password
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 23712
จำนวนครู 752
จำนวนวิชาเปิดเสรี 88
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 4712
 
ประกาศปรับย้ายห้องเรียน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับปรุงสถานที่อาคาร 4 อาคารไทยบูรพา ดังนั้น
จึงขอปรับย้ายห้องเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้

          1. MFM441/ IMG240 / IMG478 (01) เวลา 09:25-12:05 อ.สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงษ์
              ย้ายจากห้องเรียน 201 เป็นห้อง LAB 502 ชั้น 5 อาคาร 5 (อาคาร 72 ปีดร.มาลินี พุคยาภรณ์)
          2. MGT333(02)/ MGT352(01,02) เวลา 09:25-12:05 ดร.อนุพงษ์ อวิรุทธา
             ย้ายจากห้องเรียน 203 เป็นห้อง LAB 501 ชั้น 5 อาคาร 5 ( อาคาร 72 ปีดร.มาลินี พุคยาภรณ์)
          3. BUS226 (03, 04)  เวลา 09:25-12:05 อ.จงรักษ์ พลสงคราม
              ย้ายจากห้องเรียน 204 เป็นห้องเรียน 223 ชั้น 2 อาคาร 2 ( อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์)
          4. CMM243(01) เวลา 09:25-12:05 อ.ภูริทัศน์ มัทวพันธุ์ 
              ย้ายจากห้องเรียน 205  เป็นห้อง LAB 504 ชั้น 5 อาคาร 5 ( อาคาร 72 ปีดร.มาลินี พุคยาภรณ์)
          5. MGT352(03, 04)/ MGT333(04) เวลา 13:05-15:45 ดร.อนุพงษ์ อวิรุทธา
              ย้ายจากห้องเรียน 203 เป็นห้อง LAB 507 ชั้น 5 อาคาร 5 ( อาคาร 72 ปีดร.มาลินี พุคยาภรณ์)

เริ่มย้ายห้องเรียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 เมษายน เป็นต้นไป

วิธีการส่งการบ้าน วิชาBCS115

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ Animation)

      
<< คลิก >>

     สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ หน่วยงาน e-Learning มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้จัดทำการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อบังคับด้านต่างๆ  เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้

ตัวอย่างเเนวข้อสอบการทดสอบวัดความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


<ตัวอย่าง> แบนเนอร์ประจำรายวิชา

   

   

   

   คณะบัญชี 01

   คณะบัญชี 02

   

   

   คณะนิเทศศาสตร์ 01

   คณะนิเทศศาสตร์ 02

   

   

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 01

   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 02

   

   

   คณะบริหารธุรกิจ 01

   คณะบริหารธุรกิจ 02

   

   

   คณะศิลปศาสตร์ 01

   คณะศิลปศาสตร์ 02

   

   

   คณะนิติศาสตร์ 01

   คณะนิติศาสตร์ 02

   

   

   บัณฑิตวิทยาลัย 01

   บัณฑิตวิทยาลัย 02

  ประชาสัมพันธ์
   
   
  แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
  Copy right(c)2008
  Engined by Digital Education Co.,Ltd.
  Power by : Sripatum University Chonburi Campus