ภาษา
 
สมาชิก
 
รหัสนักศึกษา
 
รหัสผ่าน
 
เมนูหลัก
ระบบตัดเกรด
คู่มือการใช้ SPUC-LTAS
วิธีเข้าใช้งานระบบ
คู่มือการสร้างข้อสอบ
เทคนิคการใช้ระบบ SPUC-LTAS
ประกาศ รับบัตรนักศึกษา
ICDL
วิธีการเปลี่ยน Password
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนหน้าที่ถูกเปิด
 
ข้อมูลการใช้งาน
จำนวนสมาชิกทั้งหมด 25693
จำนวนครู 777
จำนวนวิชาเปิดเสรี 88
จำนวนวิชาที่ลงทะเบียน 5576
 
ข่าว
ขอเชิญ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบอย่างมารยาทไทย ร่วมการประกวดมารยาทไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และเงินทุนการศึกษา
Date 29 June 2012
กิจกรรม : ขอเชิญ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่ดีตามแบบอย่างมารยาทไทย ร่วมการประกวดมารยาทไทย ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และเงินทุนการศึกษา
   ----------------------------------------------------------
  วันที่ : 30 ส.ค. 2555
  เวลา : 08:30:00 - 12:30:00
  สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ ฯ
   ----------------------------------------------------------
  วันที่ : 31 ส.ค. 2555
  เวลา : 08:30:00 - 12:30:00
  สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ ฯ
  เอกสารเพิ่มเติม :   
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง http://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/defaultth.aspx
  รายละเอียด ขอเชิญ นักศึกษาที่มีทักษะการแสดงออกด้านมารยาทไทยที่ดีงามและเหมาะสม เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการแสดงออกถึงบุคลิกภาพที่เหมาะสมแบบอย่างมารยาทไทยที่ดีงาม และเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
นักศึกษาที่สนใจและมั่นใจในบุคลิกภาพแบบอย่างมารยาทไทยประสงค์จะเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดระเบียบการและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.thanachartbank.co.th หรือขอรับใบสมัครและกรอกใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 038-743690-9 ต่อ 3426-8
  สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 038-743690-9 ต่อ 3426-8
   
 
ข้อมูล   :  ถวัลย์ สุวรรณฉวี

http://www.east.spu.ac.th/webnews_calendar/web_show.php?act_no=903
 
 
0.0192
แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 6 ขึ้นไป
Copy right(c)2008
Engined by Digital Education Co.,Ltd.
Power by : Sripatum University Chonburi Campus